• Karl Qustav Yunq — İsveçrə psixoloqu, mədəniyyət fəlsəfəsinə dair bir sıra əsərlərin müəllifi, dərin psixologiyanın banisi. Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Karl Qustav Yunq psixologiya ...
  • Ziqmund Freud (Almanca tələffüz: [ˈziːɡmʊnt ˈfʁɔʏt]), doğma adı ilə Sigismund Şlomo Freyd 6 May 1856 – 23 Sentyabr 1939-cu il tarixləri arasında yaşamış psixoanaliz elminin banisi avstriyalı nevroloqistdir. Miliyyətcə yəhudidir. Freyd ...
  • Alfred Adler (Vyana, Avstriya, 7 fevral 1870 — Aberdin, Şotlandiya, 28 may 1937-ci il) — neofreydizmin nümayəndələrindən biri. Adler avstiyalı tanınmış həkim və psixoterapevt olmuşdur. Yeni psixoloji istiqamət olan fərdi psixologiyanın yaradıcısı olmuşdur. ...