Hər kəsə adi gələn, əslində isə böyük olan problem - Depressiya nədir?

Depressiya – halsızlıq, gərəksizlik hissi, intihara dair fikirlər, iştahanın azalması, yuxusuzluq, psixomotor tormozlanma və ya həyəcan, həmçinin müxtəlif somatik simptom və şikayətlərlə müşayiət olunan, əhval-ruhiyyənin enməsi ilə səciyyələnən psixi pozuntudur.

Depressiyada olan insanlar durğun olurlar , alçaq səslə , yavaş və az danışırlar. Kədərli və ağrılıdırlar. Tez-tez ağlayırlar və narahatdırlar. Əvvəllər həvəslə gördükləri işlərə qarşı maraqsız və istəksizdirlər. Düşüncələr nisbətən yavaşlamışdır. Belə olan insanın çarəsiz və ümidsiz olduğuna dair düşüncələri vardır.

Depressiyanın risk faktorlari:

Bioloji:

• irsi meyllilik

• bəzi somatik xəstəliklər

• alkoqol və narkotiklərin qəbulu

• bəzi preparatların qəbulu

Psixoloji:

• uşaq vaxtı keçirilmiş psixoloji travmalar

• ailədaxili və şəxsiyyətlərarası problemlər

• həyatda baş verən önəmli dəyişikliklər

• yaxın adamın həyatını itirməsi və ya ağır xəstəliyə tutulması ilə bağlı keçirilən hisslər

• tənhalıq

Sosial:

• kasıblıq

• işsizlik

• cinayətkarlıq

• sosial müdafiənin olmaması

Depressiyanın əsas əlamətləri:

  • Pasient üçün qeyri-normal hesab edilən səviyyəyədək uzun müddət əhvalın enməsi
  • Adətən pasient üçün xoş olan məşğuliyyətə aydın formada marağın və alınan zövqün azalması
  • Demək olar ki, hər gün müşahidə edilən yorulma və güc tükənməsi.
  • Özgüvən hissinin aşağı olması
  • Səbəbsiz özünütənqid və ya qeyri-adekvat günahkarlıq hissi
  • Təkrarlanan ölüm və ya özünəqəsd fikirləri və ya intihar davranışı
  • Düşünmə və fikir cəmləmə qabiliyyətinin azalması
  • İstənilən növ yuxu pozuntusu (yuxusuzluq və ya yuxuculluq, süstlük)
  • Çəki dəyişkənliyi ilə müşayiət olunan iştahanın dəyişməsi (artması və ya azalması)