Gəncliyin ilk dövründə ortaya çıxan problemlər

Yeniyetməlik və gəncliyin ilkin dövründə ortaya çıxan problemlər:

 • Şəxsiyyət pozuntuları və şəxsiyyət ziddiyyətləri
 • Yeniyetməlik krizi
 • Sosial fobiya və komplekslər
 • Anksiyete (Həyəcan) pozuntuları
 • Depressiya, bipolyar pozuntu və digər emosional pozuntular
 • Cinsi problemlər
 • Maddə sui-istifadəsi
 • Davranış problemləri
 • Adaptasiya və sosial problemlər
 • Yemə pozuntuları
 • Posttravmatik stress