PSİXOTEST RƏNGLƏR VƏ SİZİN ŞƏXSİ HƏYATINIZ

Suallara səmimi və düzgün cavab verin. Yalnız, cavab xallarınızı topladıqdan sonra “nəticəni” oxuyun.

1. Pəncərə qabağında qoyulan gül dibçəklərini xoşlayırsınızmı?

a) Bəli-1

b) Xeyr-2

c) Deyə bilmərəm-3

2. Gəzmək üçün daha çox hara gedərdiniz?

a) Meşəyə-1

b) Parka-3

c) Dəniz kənarına-2

3. Bayramlara münasibətiniz necədir?

a) Əladır-3

b) Yaxşıdır-1

c) Baxır hansı bayrama-2

4. Sizin zolaqlı (kletkalı) parçadan tikilmiş paltarlara münasibətiniz necədir?

a) Çox yaxşı-2

b) Sadə paltarlara üstünlük verirəm-1

c) Buna çox az fikir verirəm-3

5. Tam qaranlıqda özünüzü necə hiss edirsiniz?

a) Ürəyim partlaya bilər-1

b) Nə qədər istəsəm qala bilərəm-3

c) Əhvalımdan asılı ola bilər-2

6. Ən çox xoşladığınız gül hansıdır?

a) Qızılgül-3

b) Zambaq-2

c) Bənövşə-1

NƏTİCƏ:

15 xal və ondan yuxarı:

Rənglər sizin həyatınızda xüsusi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Harada olursunuzsa-olun, rənglərə xüsusi münasibət bəsləməli olursunuz. Ona görə sizin geydiyiniz paltarlar adətən, eyni rəngə və yaxud eyni rənglər sisteminə aid olur. Açıq, qeyri-tünd rəngləri xoşlayırsınız. Bundan sonra da rənglərlə bağlı problemlər sizi narahat edə bilər. Çünki siz həssas və tez əsəbiləşə bilən insanlardansınız. Deməli, rənglər probleminə hər yerdə, həmişə ciddi yanaşmağa davam etməlisiniz.

10-14 xallar: Sizin həyatınızda bu rənglər müəyyən mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin sizin rənglərə münasibətiniz dəyişkəndir və əhvalınızdan asılı ola bilər. Bu baxımdan, qara və əsasən, tünd rənglərə münasibətiniz yaxşıdır. Paltarlarınızın rəngləri baxımından da müəyyən seçim xüsusiyyətlərinə maliksiniz. Bəzən sizi paltarlarınızın rəngi yox, daha çox onun keyfiyyəti, tikilişi və sizə necə yaraşmağı daha çox maraqlandırır. Rənglər sizə o qədər də pis təsir etmir, çünki siz təmkinli və səbirli adamsınız.

9 xal və ondan aşağı: Sizin həyatınızda rənglər o qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb etmirlər. Elə ona görə də, sizin psixologiyanızda, xarakterinizdə rənglərlə bağlı ciddi problemlər mövcud deyil. Deməli, nəyin isə rənginin pis və yaxşı olması sizin üçün əhəmiyyətsizdir. Paltarlarınızın rəngləri də müxtəlifdir. Bu gün ağ, sabah isə qırmızı geyinməyiniz sizi narahat etmir. Siz həddindən çox səbirli, təmkinli və müəyyən mənada qapalı adamsınız.