Uşaqlarda görülən psixoloji problemlər

Uşaqların yaşadıqları emosional və davranış problemlərinə fokuslanan uşaq terapiyası geniş dairədə psixoloji problemləri əla alan və müxtəlif metodlarla bu problemlərin terapiyasına istiqamətlənən psixoterapiya sahəsidir. Uşaqlar da ən az böyüklər qədər psixoloji problemlərlə üzləşirlər. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlar problemlərini sadəcə sifahi olaraq ifadə etməzlər. Bu baxımdan uşaqlarla aparılan pxisoterapiyalar sadəcə şifahi metodlarla limitli deyil.Uşaqlarda görülən psixoloji problemlər:

A. Emosional Pozuntular

 • Uşaqlıq depressiyası
 • Dipolyar pozuntu
 • Distimiya (kronik depressiya)

Anksiyete (Həyəcan) Pozuntuları

 • Obsessiv kompulsif pozuntu
 • Sosial fobiya (sosial həyəcan pozuntusu)
 • Spesifik fobiyalar
 • Posttravmatik stress pozuntusu
 • Panik atak

Yuxu Problemleri

Somatoform Pozuntular

Yemə Pozuntuları

 • Anoreksiya nevroza
 • Bulimiya nevroza
 • Həddindən artıq yemə pozuntusu

Cinsi Şəxsiyyət Pozuntuları

Diqqət Çatışmazlığı və Hiperaktivlik Pozuntusu

Məktəblə Bağlı Problemlər

 • Məktəbə getməmə
 • Ayrılıq anksiyetesi
 • Akademik problemlər
 • Adaptasiya problemləri

 Digər Sosial, Emosional və Davranış Problemləri(meduna.az)