Yuxunun pozulması, yaddaşsızlıq - Qış depressiyasının əlamətləri

Qış fəsli yaxınlaşır, havalar soyuyur. Bu zaman insanlar özlərini kefsiz, ruhən aşağı hiss edə bilərlər. Bu isə qış depressiyasından xəbər verir.

Qış depressiyasının əlamətləri: 

• Emosional sferanın pozulması — əhvalın azalması, özünü günahkar hiss etmə, özünüdəyərləndirmənin itməsi, müxtəlif məşğuliyyətlərə marağın azalması, daimi həyəcan hissinin olması, həssaslıq, oyanıqlıq və s

.• Yuxu pozğunluğu, yuxusuzluq 

• Yaddaşın azalması, intellektual səviyyənin enməsi

 • İş qabiliyyətinin aşağı düşməsi

 • İştahanın azalması

• Həzm pozğunluqları

 • İmmun sistemin zəifləməsi 

• Özünəqapanma

 • Sosial problemlərin yaranması və s.