Sosial fobiyalar

Sosial fobiyalar (F40.1)

Sosial situasiyalardan qaçmaya səbəb olan, digər insanların yetirdiyi diqqətdən qorxma. Daha dərin sosial fobiyalar

aşağı dərəcəli özünü qiymətləndirmə və tənqiddən qorxma ilə əlaqədardır. Onların olması üzün qızarmasında, əllərin

əsməsində, ürək bulanmada, daima sidiyə çağırışlarda özünü göstərir.