psixoloq-aysu-eliyeva-

Aysu Əliyeva

Uşaq və yeniyetmə psixoloqu Aysu Əliyeva

İşlədiyi problemlər:

•Psixi və Nitq inkişaf ləngiməsi

•Autizm spektr pozuntuları 

•Daun sindromu

•USİ

•Diqqət dağınıqlığı

• Davranış pozuntusu 

•Aqressivlik

• Qorxu 

•Fobiyalar

•Disleksiya

•Tik pozuntuları

•Kəkələmə

•Dırnaq yemə

•Yalan danışma

Əlaqə:0708871578