shahlar-shahlarzada

Şahlar Sahlarzadə

Hüquqşünas, #TanrınınGözYaşları ; #BağışlaMəniFemida ; #Məntiq#ElAdətiyləQətl kitablarının müəllifi, Fəlsəfə həvəskarı